Categorieën
Nieuws

Handreiking aanmelding en plaatsing

In samenwerking met Utrechtse schoolbesturen (via de Beleidsgroep en het Thuiszittersoverleg) en de kernpartners is er in de afgelopen twee jaar gewerkt aan een handreiking voor aanmelding en plaatsing in het Utrechtse basisonderwijs. Het resultaat hiervan is via deze link te vinden op de website van het Samenwerkingsverband of hieronder te downloaden.

Deze handreiking geeft met behulp van stappenplannen en stroomschema’s weer wie welke verantwoordelijkheden heeft als het gaat om aanmelding en plaatsing van leerlingen. Als een leerling zonder meer geplaatst kan worden binnen een school, dan is het Utrechtse aanmeldbeleid toereikend. Als een leerling vanwege een grotere ondersteuningsvraag niet zonder meer geplaatst kan worden, dan bieden de stappenplannen en stroomschema’s houvast. Naast de verantwoordelijkheden van de verschillende professionals (scholen, Samenwerkingsverband, kernpartners) worden ook de rechten en plichten van ouders in deze processen benoemd.