Categorieën
Nieuws

Leeromgeving Onderzoekscultuur

Het onderwijs is voortdurend in verandering. Maar hoe zorg je ervoor dat die veranderingen ook echt leiden tot verbetering? En hoe werk je ‘evidence-informed’ aan schoolontwikkeling?

Om scholen hierbij te ondersteunen hebben de PO-Raad en het NRO de Leeromgeving Onderzoekscultuur gelanceerd. Onderwijsprofessionals kunnen gratis gebruik maken van de leeromgeving op het Platform Samen Onderzoeken.

De leeromgeving is bedoeld voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders die op een systematische en effectieve manier willen werken aan onderwijsverbetering. In de leeromgeving werken scholen stapsgewijs aan het benutten van wetenschappelijke en praktische kennis en expertise, het versterken van de samenwerkingscultuur en onderzoeksmatig werken.