Categorieën
Nieuws

Proeftuin Inspiratie voor Inclusie

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de Proeftuin Inspiratie voor Inclusie. Graag nodigen we scholen uit om zich aan te melden voor de informatiebijeenkomsten.
In deze proeftuin faciliteert het SWV in schooljaar 2021-2022 een professionele leergemeenschap rondom het thema inclusiever onderwijs voor gemotiveerde duo’s van schoolleiders en IB’ers. Aan de hand van leervragen van de deelnemende scholen zal er een programma op maat gemaakt worden, waarin zij inspiratie zullen opdoen over inclusiever onderwijs. Denk aan met elkaar in gesprek, werkbezoeken afleggen aan inclusieve(re) scholen en kennisdeling. Het SWV trekt hierbij mee op en neemt naast de faciliterende rol ook een lerende rol aan.

In onderstaand document lees je meer over de inhoud van de proeftuin, de werving en selectie en het tijdpad.

Scholen kunnen zich tot vrijdag 17 september aanstaande aanmelden voor één van de informatiebijeenkomsten. Na deze informatiebijeenkomsten is er tijd om na te denken over deelname en af te stemmen met het schoolbestuur, om vervolgens al dan niet een definitieve aanmelding te doen.

De informatiebijeenkomsten staan gepland op:

  • Maandag 20 september van 16:00 tot 17:00 uur en
  • Dinsdag 21 september van 20:00 tot 21:00 uur

Zowel het aanmelden of het stellen van vragen kan door te mailen naar Diete de Vos en Lisa van Schijndel.