Categorieën
Nieuws

Conferentie van Platform naar Inclusiever Onderwijs

Het SWV Utrecht PO neemt als een van de negen regio’s in Nederland deel aan het landelijk Platform Naar inclusiever onderwijs van onder meer het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg. Op 1 juni a.s. organiseert het Platform de tweede landelijke conferentie met het thema ‘Inspiratie en samenspel in praktijk en lokaal beleid!’. Op de conferentie wordt ingegaan op de actualiteit, waarbij de focus ligt op kansrijke praktijkvoorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs. Je kunt in drie rondes met in totaal 30 kortere en langere sessies kennis opdoen en ervaringen delen. Jetta neemt deel aan het plenaire panelgesprek.
 
De conferentie is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs, zoals bestuurders en praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in scholen of bij samenwerkingsverbanden. Inschrijven en meer informatie via deze link.