Categorieën
Nieuws

Doorgaande lijn | Vernieuwd UKK

Op 4 oktober is het hernieuwde Utrechtse Kwaliteitskader – Educatie van het jonge kind (UKK) gepresenteerd aan de stad. Op basis van de ontwikkelingen en wensen vanuit het veld en nieuwe theorieën is deze versie ontwikkeld. Vanuit zowel de Voorschoolse Educatie als de onderbouw van het basisonderwijs waren veel professionals aanwezig die dagelijks met jonge kinderen werken.

In de beleidsregel passende kinderopvang, voorschoolse educatie van de gemeente Utrecht is ‘het ‘verankeren van het UKK in pedagogisch beleid’ als verplichting opgenomen. Ook de consulenten van het Team Jonge Kind zullen het UKK als onderlegger gebruiken voor hun advisering en ondersteuning binnen zowel de voorscholen als de onderbouw van de basisschool.