Vervolg (hoog)begaafdheid bij leerlingen met een migratieachtergrond: Onderwerp wordt bepaald n.a.v. behoeften zoals geïnventariseerd op 9 februari.

Sprekers:
Leonieke Boogaard
Sima de Bruyn-Daoud

Doelgroep:
Leerkrachten, intern begeleiders

Kernpartners welkom