Bevlogen mensen bepalen uiteindelijk het succes

Thea Meijer is voorzitter van het College van Bestuur van SPO Utrecht.

‘Vroeger had je losse hulp voor 1 kind, in 1 klas bij 1 leerkracht. Nu hebben we passend onderwijs en kijkt het samenwerkingsverband breder en veel meer in de context van het kind als onderdeel van de klas of groep. Wat hebben beide nodig? Met deze werkwijze wordt veel meer winst geboekt.’

‘Het samenwerkingsverband is in 2014 begonnen. Voor die tijd werd er weliswaar al samengewerkt door de scholbesturen maar in 2014 werd die samenwerking ook bestuurlijk geregeld en werd er een organisatie opgezet en een directeur aangetrokken. Daardoor konden we steeds verdere stippen op de horizon zetten, doelen stellen en samen kijken wat haalbaar was.’

‘In de beginperiode was het vooral belangrijk dat scholen zich gesteund voelden en dat ouders een reality check kregen over de (on)mogelijkheden van passend onderwijs. Politici riepen vaak iets te makkelijk dat elk kind recht heeft op passend onderwijs.’  

‘De winst van de afgelopen jaren zit natuurlijk in de successen die met leerlingen op de scholen zijn behaald. Daarnaast is de verbinding binnen het samenwerkingsverband steeds beter tot stand gekomen. Niet alleen tussen de scholen onderling maar ook met partners als de gemeente en de jeugdzorg.’

‘Daardoor is het samenwerkingsverband inmiddels een stabiel platform waarbij de scholen en de kernpartners goed zijn aangehaakt. En daarbij hebben we gelukkig te maken met heel veel bevlogen mensen. Want die bepalen uiteindelijk het succes. Op school en daarbuiten.’  

‘We willen alle scholen de komende jaren zo goed mogelijk van dienst zijn. En dat is best een uitdaging want de ruim 100 scholen binnen het samenwerkingsverband hebben niet allemaal dezelfde vraag. Daarnaast wordt de roep om inclusief onderwijs groter. De vraag is hoe we dat het beste kunnen organiseren. En hoe zorgen we dat op alle scholen voldoende expertise is? Het zijn mooie uitdagingen waar we met elkaar hard aan gaan werken.’