Categorieën
Nieuws

Werkwijze arrangeren

Op het Stedelijk IB netwerk hebben themaverbinders HGD/HGA Mariëtte van Schijndel en Augusta van Oene een toelichting gegeven op de werkwijze handelingsgericht arrangeren. Vanuit de kernpartneroverleggen die op dit moment worden gevoerd, horen we dat de scholen de werkwijze als positief ervaren. Bij deze nogmaals de link naar de werkwijze en de doekaart met het verzoek deze goed door te nemen.

Op dit moment zijn we hard aan het werk om een werkwijze voor clusterarrangeren vorm te geven en we nemen daarin ook de technische en administratieve randvoorwaarden mee. We verwachten jullie hier in de volgende nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen.