Categorieën
Nieuws

Werkgroep verbinding regulier-speciaal

De werkgroep verbinding regulier-speciaal heeft als doel het regulier onderwijs en alle specialere vormen van onderwijs met elkaar te verbinden om met en van elkaar te kunnen leren. Eén van de acties die de werkgroep uitgezet heeft, is het maken van voorstel- en expertisevideo’s van alle speciale scholen en groepen die we in Utrecht hebben. Het filmbedrijf is gestart met filmen bij SO Fier. De planning is dat alle video’s voor eind 2022 klaar zijn. Ze worden gepubliceerd op de website van het swv.