Wat kan een leerling wél?

Nartano Glijn is directeur van de Nieuwe Regentesseschool voor Freinetonderwijs.

‘Op onze school staan zelfstandigheid en eigenaarschap bij het leren voor de leerlingen centraal. Dat past goed bij de visie van het handelingsgericht werken van het samenwerkingsverband, waarbij wordt gekeken naar wat een leerling wél kan. De uitdaging is om de leerlingen met verschillende lichte of zware ondersteuningsbehoeften maatwerk te bieden vanuit onze visie. Zodat we  bijdragen aan hun welbevinden, het leren en hun sociale ontwikkeling in de groep.’

‘Het is erg belangrijk om in een heel vroeg stadium de sterke en zwakke kanten van een kind in kaart te brengen en de gewenste ondersteuning te bieden. Zo zijn leerlingen straks in groep 8 ook goed voorbereid op het voortgezet onderwijs. Belangrijk is om vanaf het begin van de begeleiding de ouders te betrekken. Zeker als zij in het begin moeite hebben om de belemmering bij hun kind te accepteren.’

‘Ik zie en spreek leerlingen elke dag en ken ze dus best goed. Ook in hoe ze omgaan met zowel hun belemmeringen als hun kwaliteiten. We spreken ze daar ook op aan en ze kunnen dat goed verwoorden; ook waar ze hulp bij nodig hebben. Ze geven hier vaak vrijelijk presentaties over.’

‘De kunst is om ‘labels’ die kinderen krijgen constructief te gebruiken en goed voor ze te laten werken. Dat doen we binnen onze visie rond zelfstandigheid en eigenaarschap.

Een leerling met dyslexie kun je ook laten vloggen of fotograferen in plaats van te schrijven voor de schoolkrant. Daarmee levert hij of zij met plezier net zo’n goede bijdrage.’

‘Als we zo werken, doen we het goed. Dan is onze missie geslaagd en zien we een leerling met vertrouwen naar het voortgezet onderwijs vertrekken. Samenwerken en participeren in het samenwerkingsverband is hier onlosmakelijk mee verbonden en dat doen we graag, zowel voor onze eigen leerlingen als voor alle andere leerlingen in Utrecht.’