Categorieën
Nieuws

Versterkte organisatie

Het zijn altijd mensen die het moeten doen. Zonder mensen bereik je geen doelen. Vandaar dat met het nieuwe Ondersteuningsplan en de nieuwe kwaliteitsaanpak in juni vorig jaar gestart is met het nadenken hoe we onze interne organisatiestructuur als Samenwerkingsverband het beste kunnen versterken.  

Hoe kunnen we het SWV zo organiseren dat iedereen: 

  • verbonden is aan de gezamenlijke doelen vanuit de eigen intrinsieke drijfveren? 
  • zich bewust is van eigen kwaliteiten en weet hoe deze kunnen worden ingezet voor het gezamenlijke doel? 
  • besef heeft van de wederzijdse afhankelijkheid bij het bereiken van dat gezamenlijke doel? 
  • gelijkwaardigheid en wederkerigheid ervaart in de onderlinge relaties? 
  • voldoende ruimte heeft voor groei, voor het ontwikkelen van competenties en voor het inzetten van ieders talent? 
  • elkaar optimaal feedback geeft? 

In deze versterkte organisatiestructuur is iedereen van de inhoud én is iedereen ondersteunend aan de inhoud. Een meer vloeibare organisatievorm, waarin mensen flexibel en op thema aanhaken bij dat deel van het collectieve doel waar ze op dat moment iets te doen hebben, als een cirkel van synergie, waar mensen in- en uitstappen en die ze samen draaiende houden: 

Themaverbinders op de onderscheiden thema’s zijn: 

  • Onderwijs en jeugdhulp: Suzanne van Wakeren en Anne-Marthe Sigmond 
  • Handelingsgerichte Diagnostiek/Handelingsgericht Arrangeren (HGD/HGA): Augusta van Oene en Mariëtte van Schijndel 
  • Dekkend aanbod: Monique van Selow (tevens projectleider stedelijk expertiseteam HB) en Judith Leeuwenkuijl (tevens voorzitter TLC) 
  • Doorgaande lijn: Bertien Landzaat (tevens voorzitter team Jonge Kind) en een collega op de samenwerking PO-VO (momenteel vacature) 

Het kernteam bestaat uit Diete de Vos en Wieneke Swüste. Het ZIJN van het Kernteam is handvatten geven zodat duidelijk is wat er wordt verwacht, en ruimte te geven om daarbinnen gewoon te kunnen doen wat nodig is, vanuit vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat doet Diete op de thema’s Kennisdeling, Onderwijs en jeugd, HGD/HGA en Wieneke op de thema’s Kwaliteit, Dekkend aanbod en Doorgaande lijn. 

We hebben veel vertrouwen dat we op deze manier onze beweging, onze expertise maximaal kunnen verbinden aan de missie, visie en ambities en daarmee onze maatschappelijke opdracht als SWV. Met samenwerking voorop gewoon doen wat nodig is dus.