Categorieën
Nieuws

TOP dossier

In de laatste nieuwsbrief voor de zomer informeerden wij jullie over de knoppencursussen voor de overstap naar TOP Dossier. Enorm veel intern begeleiders hebben zich aangemeld voor de cursussen en daar zijn we heel blij mee. Via deze link kan je je alsnog aanmelden als je dit nog niet gedaan hebt.

Belangrijk: de route naar het VO en daarbij het gebruik van de module OT-POVO blijft ongewijzigd. Dit betekent dat de aanmelding voor de route passend onderwijs voor groep 8 leerlingen  gewoon via Onderwijs Transparant verloopt.

Voorafgaand aan de knoppencursus ontvangt de intern begeleider de inloggegevens van de schoolomgeving in TOP Dossier. Je kunt op dat moment al medewerkers toevoegen, zodat iedereen met een account kan deelnemen aan de knoppencursus.

Na de knoppencursus kan je aan de slag met TOP Dossier. We adviseren om eerst te starten met een nieuw dossier om zo alle stappen te doorlopen. Als alle collega’s die met TOP Dossier werken hun weg binnen het systeem kennen, kunnen alle nieuwe dossiers in TOP Dossier gestart worden. Onderwijs Transparant blijft tot januari 2023 actief en lopende trajecten hoeven niet te worden overgezet in TOP Dossier.

In de komende maand worden alle DOE-kaarten op de website van het samenwerkingsverband aangevuld/aangepast met de instructies voor TOP Dossier.

Heb je vragen over TOP Dossier? Neem dan contact op met Diete de Vos.