Categorieën
Nieuws

Team Jonge Kind: verbindingsgroepen

De afgelopen twee jaar is er door professionals intensief samengewerkt binnen de verbindingsgroep door middel van een pilot op OBO De Klopvaart. Deze kinderen krijgen in deze groep een steuntje in de rug waardoor ze kunnen aansluiten bij en profiteren van het onderwijsaanbod van de school.

Een verbindingsgroep is een integraal onderdeel van de basisschool en nadrukkelijk geen aparte voorziening. Een verbindingsgroep is gericht op het versterken van wat er al is en het verrijken van het handelingsrepertoire van iedereen die al met deze kinderen werkt.

Alle medewerkers van de verschillende partners (kinderopvang, basisschool, gemeente Utrecht en SWV) zijn zeer enthousiast over hun ervaringen met het concept verbindingsgroep. Binnen de verbindingsgroep werkt men toe naar een kansrijke start op de basisschool voor jonge kinderen met potentie die nog nét niet aan de schoolse voorwaarden voldoen.

Op basis van de opgedane ervaringen is er door de partners een methodiekbeschrijving opgesteld. Hierin staat nauwgezet beschreven wat een verbindingsgroep inhoudt, voor wie ze bedoeld is en wat het vraagt van een betrokken school en kinderopvangorganisatie om een verbindingsgroep te draaien. In de klas staat de samenwerking tussen kinderopvang, school en buurtteam (kernpartners) voorop en is het versterken van de doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisschool alsmede samenwerking met ouders een zeer belangrijk uitgangspunt.

In overleg met alle partners is besloten dat de pilot op De Klopvaart vanaf nu een definitief karakter krijgt. Ook is besloten om het komende jaar te onderzoeken of er nieuwe groepen kunnen starten. Scholen en kinderopvangorganisaties die een verbindingsgroep willen starten worden hierbij begeleid door het SWV en gaan een samenwerking aan tussen gemeente, kinderopvang, school en samenwerkingsverband.  In overleg met de gemeente en schoolbesturen wordt bekeken welke scholen in aanmerking zouden kunnen komen voor het starten van een verbindingsgroep.

Naast de verbindingsgroep op de Klopvaart start er per begin van dit schooljaar al een tweede verbindingsgroep op OBO Spoorzicht. Deze laatste wordt mede vormgegeven door Auris en richt zich meer specifiek op de taalontwikkeling. We zijn zeer enthousiast over deze intensieve samenwerking met Auris en hopen binnen deze nieuwe pilot verbindingsgroep taal veel met en van elkaars expertise te leren.

Voor vragen over de verbindingsgroepen kun je contact opnemen met Bertien Landzaat, voorzitter van het Team Jonge Kind en themaverbinder Doorgaande Lijn, via bertienlandzaat@swvutrechtpo.nl