Categorieën
Nieuws

Team Jonge Kind

Terugkijkend op 2021 kunnen we constateren dat het voor het Team Jonge Kind een bijzonder jaar is geweest: een nieuwe naam, een nieuw logo en nooit eerder werden er zoveel jonge kinderen bij ons aangemeld. Mooi om te merken dat er sprake is van vroegtijdige signalering. Hierdoor kan er snel en preventief geanticipeerd kan worden op de vragen die jonge kinderen aan professionals stellen.

Tegelijkertijd zien we ook steeds meer complexe problematiek voorbijkomen. Dit is een ontwikkeling die we nauwgezet volgen, omdat we willen blijven zorgen voor een passend en dekkend onderwijsaanbod voor deze kinderen. We voeren hiertoe veel gesprekken met mensen uit het veld en alle instanties die betrokken zijn bij het (specialistische) aanbod aan het jonge kind.

Nu we sinds een jaar samen met de kinderopvang, buurtteams en JGZ zijn gaan samenwerken binnen de kernpartneraanpak VE merken we dat de lijntjes korter zijn en we elkaar beter kunnen vinden. Dit is een mooie ontwikkeling! We zijn momenteel aan het nadenken hoe we de overstap van voor- naar vroegschool nog vanzelfsprekender kunnen maken, zodat er echt sprake is van een doorgaande lijn in plaats van de knip die nu nog vaak wordt ervaren. Komend jaar zullen we ons ook bezig houden met de uitrol van de verbindingsgroep in andere delen van de stad. Hierover houden we jullie op de hoogte.