Categorieën
Nieuws

Sterke basis – Perspectief op School

De werkgroep Sterke basis heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het helder en aansprekend formuleren van de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben over de sterke basis op de scholen. Hier zijn 25 afspraken uit voortgekomen, aangevuld met een visie op de Utrechtse Sterke basis en informatie over het gebruik van Perspectief op School.

Deze informatieset wordt op 24 juni aan de ALV van het samenwerkingsverband aangeboden, waarna deze gedeeld zal worden met de scholen.

Daarnaast buigt de werkgroep zich over de inhoud van de vragenlijst in Perspectief op School, zodat het invullen van de vragenlijst betekenisvoller wordt voor de scholen. Hierbij staan twee hoofddoelen centraal: de communicatie met ouders (= schoolondersteuningsprofiel) en het delen van kennis en expertise tussen scholen in de wijk en in de stad
(= overzicht ondersteuningsaanbod in de wijk en in de stad).
In de communicatie over Perspectief op School in het nieuwe schooljaar zullen we ook hier dieper op ingaan.

Vragen over Perspectief op School kunnen gesteld worden aan Diete de Vos.