Categorieën
Nieuws

Stedelijke inspiratiesessie Passende Kinderopvang

Op woensdag 30 juni organiseerde de Gemeente Utrecht een digitale inspiratiesessie over Passende Kinderopvang in de stad Utrecht. De deelnemers zijn samen met de kinderopvang, de gemeente, het buurtteam en het Samenwerkingsverband Utrecht PO ingegaan op praktijkvoorbeelden zoals BSO plus, de samenwerkingen rondom de voorschoolse educatie (VE) en de pilot van het jonge kind. Het doel van de inspiratiesessie was om te laten zien waar de stad Utrecht mee bezig is als het gaat om Passende Kinderopvang. In kleine groepen zijn ervaringen en meningen gedeeld en is er gesproken over inclusie in de stad Utrecht. Ook Bertien Landzaat van het Samenwerkingsverband Utrecht PO gaf een presentatie over de Kernpartneraanpak VE geïllustreerd met twee mooie praktijkvoorbeelden.

Voor meer informatie over het Team Jonge Kind van het SWV klik hier en download hieronder de presentatie.