Stedelijk IB Netwerk – de weg naar inclusiever onderwijs

Op donderdag 28 januari hebben de Utrechtse IB’ers en de consulenten van ons Samenwerkingsverband elkaar ontmoet tijdens een online Stedelijk IB Netwerk. Het thema voor dit netwerk was de weg naar inclusiever onderwijs.

We willen de deelnemers vragen om via deze link het evaluatieformulier in te vullen over de inhoud en de organisatie van deze bijeenkomst. Hieronder klik je door naar de verschillende presentaties en opnames van deze ochtend. Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Diete de Vos.


Welkom
Jetta Spaanenburg

Jetta Spaanenburg, directeur van SWV Utrecht PO, heet alle deelnemers welkom bij dit Stedelijk IB Netwerk. Zij sluit haar welkomstwoord af met de woorden die zij sprak ter begeleiding van Minister Slob en zijn verbeteraanpak en daarbij vooral het thema ‘naar meer inclusie’. Zij gebruikt onder andere de volgende inspirerende uitspraak:
“Als veel mensen op veel plekken veel kleine stappen zetten, dan wordt inclusie steeds minder exclusief.”


De inclusieladders
Sanne Spiero

We zijn het eerste uur gestart met de spreker Sanne Spiero. Sanne is werkzaam bij Sardes en zij hebben de inclusieladders ontworpen. Sanne benadrukt het belang van het spreken van een gezamenlijke taal bij het gesprek over zo’n groot thema als inclusiever onderwijs. Voor dit Stedelijk IB Netwerk hebben we de inclusieladders als gemeenschappelijke taal gebruikt en Sanne nam ons mee de verschillende ladders op. Haar presentatie en de opname van haar presentatie vind je hieronder.


Sociale inclusie
Eline Kolijn en Kerstin de Beer

Eline Kolijn is werkzaam bij de stichting Samen Sterk zonder Stigma en Kerstin de Beer is onder andere intern begeleider op OBS de Klim.

Op een inclusieve school is het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren. Een klas bestaat uit unieke leerlingen die dingen hebben meegemaakt, op hun eigen manier met emoties omgaan, anders denken, verschillend prikkels verwerken en zich mentaal al dan niet goed voelen. Hoe maak je deze psychische diversiteit op een veilige manier bespreekbaar? Wat levert dat op? En wat vraagt het van de leerkracht en de IB’er? Daar zijn Eline en Kerstin in deze workshop op in gegaan en over in gesprek gegaan.

Hieronder download je de presentatie, een handout over een stigmavrije school en de opname van het plenaire gedeelte van de presentatie.


Stichting Duco – een zoektocht voor haar zoon
Diana de Rouwe

Diana de Rouwe, een Utrechtse ouder, heeft ons meegenomen in haar zoektocht naar een passende onderwijsplek voor haar kind. Naar aanleiding van deze zoektocht heeft zij Stichting Duco opgezet. Zij maken zich hard voor zorg, begeleiding en onderwijs op maat binnen reguliere scholen aan kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking.

De presentatie van Diana en de opname van haar presentatie zijn hieronder te downloaden en te bekijken.


Nieuws vanuit het Samenwerkingsverband

De ochtend werd afgesloten met nieuws vanuit het Samenwerkingsverband, waar de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen:

• De werkwijze van het nieuwe arrangeren
• De samenwerking met Auris
• Ontwikkelingen Het Jonge Kind

Hieronder bekijk je de opname van dit laatste onderdeel terug.