Categorieën
Nieuws

Startdag SWV Utrecht PO

Op maandag 30 augustus zijn we met het hele team van het SWV Utrecht PO het schooljaar gestart. Sinds jaar en dag ontmoeten we elkaar bij Inn Style, aan de Maarsseveense plassen. Ook dit jaar brak, geheel volgens traditie, de zon door en hebben we genoten van deze fijne locatie.

Naast interne updates en presentaties vanuit de verschillende thema’s hebben wij ons laten inspireren door Janneke van Bockel. Janneke is ouderschapsdeskundige en borduurt in haar lezingen voort op het gedachtegoed van Alice van der Pas. Ze heeft alle collega’s meegenomen in het belang van een oudergerichte attitude, de verschillen tussen de ouder en de professional en de niveaus van invloed. Janneke eindigde de workshop met de vraag wat iedereen meer zou gaan doen en wat iedereen niet meer zou gaan doen. Dit leverde mooie antwoorden op.

In de middag zijn de verschillende teams, de TPO’s, de TLC en het TOD (Team Ondersteunde Diensten), op een creatieve manier aan de slag gegaan met hun ZIJN. Passend bij ons kwaliteitssysteem ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN hebben de teams geformuleerd waar zij van ZIJN en wat zij daarvoor DOEN. Dit leidde tot een diversiteit aan creatieve posters.

We zijn de dag geëindigd met ontspanning: een workshop yoga door collega Maartje Bakker en een workshop handletteren.