Categorieën
Nieuws

Start PPI Jeugdhulp

Steuntje in de rug voor huidige leerlingen van groep 7 en 8 voor goede overgang naar het VO

Bij PPI (Psychosociale Pedagogische Interventies) Jeugdhulp leren leerlingen van het regulier onderwijs omgaan met belemmeringen waar ze op school, thuis of in hun vrije tijd tegenaan lopen. In een groep met leeftijdsgenoten gaan zij na schooltijd 1 keer per week met zichzelf en eigen doelen aan de slag. PPI is er voor jongeren met psychosociale problemen in combinatie met schoolproblemen. Denk hierbij aan faalangst, moeite met sociale contacten, weinig weerbaarheid, boosheid, problemen thuis en/of moeite met concentreren, leren, organiseren en plannen.

PPI voor basisschoolleerlingen is er voor twee groepen; groep 8 leerlingen die na de zomervakantie de overgang naar het voorgezet onderwijs gaan maken en leerlingen die nu in groep 7 zitten. Beide groepen zijn gericht op de overgang naar het voortgezet onderwijs. PPI zorgt voor een soepele overgang door problemen of uitdagingen die die overgang belemmeren aan te pakken.

Meer informatie is te vinden op de website van PPI  of download de flyer via onderstaande knop.