Categorieën
Nieuws

Publieksacademie Kinderarmoede Utrecht

Op donderdag 1 april schoven meer dan 130 mensen aan bij de Online Publieksacademie Kinderarmoede Utrecht. De publieksacademie werd georganiseerd door de Armoedecoalitie Utrecht en de Alliantie Kinderarmoede samen met de schoolbesturen SPO Utrecht, PCOU Willibrord en KSU.

Rond de tafel zaten niet alleen mensen uit onderwijs, politiek en andere (vrijwillige) organisaties maar ook ouders, die juist vanuit hun ervaringen met armoede goed kunnen meepraten over wat er daadwerkelijk nodig is: ‘wat werkt wel en wat werkt niet’.

De gesprekken gingen over wat er concreet nodig is voor het onderwijs, om gezinnen die in Utrecht in armoede leven, te signaleren, te ondersteunen en  samen met partners te stimuleren, het liefst vanaf morgen.  Daarnaast was er de presentatie van de kwaliteitskaart ‘omgaan met armoede in de school’. Met de kwaliteitskaart kunnen scholen op een eenvoudige manier het omgaan met armoede in de school een structurele plaats in hun onderwijs geven. 

Tijdens de online-sessie werd naar voren gebracht dat het onderwijs een belangrijke signaleringsrol heeft om kinderen die in armoede  opgroeien te signaleren. Maar om deze kinderen in staat te stellen de cirkel te doorbreken is het noodzakelijk dat het onderwijs samenwerkt met partners (gemeente, vrijwilligersorganisaties, fondsen, andere ouders). Tijdens de avond kwam naar voren dat deze samenwerking veel kansen biedt maar dat bureaucratie en vindbaarheid nog wel eens lastig zijn. Binnenkort worden alle opbrengsten van de gesprekken hier gepubliceerd.