Categorieën
Nieuws

Proeftuin Inspiratie voor Inclusie

Op donderdag 20 mei jl hebben we de leden van de beleidsgroep van het SWV geïnformeerd over de Proeftuin Inspiratie voor Inclusie. In deze proeftuin faciliteert het SWV in schooljaar 2021-2022 een professionele leergemeenschap rondom het thema inclusiever onderwijs voor gemotiveerde duo’s van schoolleiders en IB’ers. Aan de hand van leervragen van de deelnemende scholen zal er een programma op maat gemaakt worden, waarin zij inspiratie zullen opdoen over inclusiever onderwijs. Denk aan met elkaar in gesprek, werkbezoeken afleggen aan inclusieve(re) scholen en kennisdeling. Het SWV trekt hierbij mee op en neemt naast de faciliterende rol ook een lerende rol aan.

In onderstaand document lees je meer over de inhoud van de proeftuin, de werving en selectie en het tijdpad.

Vanwege de drukte binnen de schoolorganisaties in deze periode is het tijdpad verruimd, waarmee alle scholen tot vrijdag 17 september 2021 de tijd hebben om hun interesse kenbaar te maken. Zij kunnen dit doen door te mailen naar Diete de Vos en Lisa van Schijndel van het SWV en zich daarmee aan te melden voor één van de informatiebijeenkomsten:

  • Maandag 20 september van 16:00 tot 17:00 uur
  • Dinsdag 21 september van 20:00 tot 21:00 uur

Na deze informatiebijeenkomsten is er tijd om na te denken over deelname en af te stemmen met het schoolbestuur, om vervolgens al dan niet een definitieve aanmelding te doen. Als er in dit stadium vragen zijn, dan kunnen jullie eveneens contact opnemen met Diete of Lisa.