Categorieën
Nieuws

Presentatie zij-instromers Pabo – Theo Thijssen

Op 11 oktober hebben wij, op verzoek van één van de leerteams van de zij-instromers aan de Pabo, een presentatie gegeven over het samenwerkingsverband. Na algemene informatie over de Wet passend onderwijs en de inrichting van samenwerkingsverbanden hebben we kunnen vertellen hoe wij als SWV Utrecht PO samenwerken met de scholen. Uiteraard hebben we hier ook toegelicht hoe we vanuit de kernpartneraanpak met de buurtteams, leerplicht en de JGZ samenwerken. Er was veel herkenning en de studenten waren geïnteresseerd wie de professionals rondom hun eigen school waren.


We sloten af met het bespreken van een aantal situaties, waarbij steeds de puzzel was welke vraag de school in die situatie aan het swv kon stellen – kijkend naar de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. Er ontstonden mooie gesprekken. Fijn om op deze manier bij te dragen aan het opleiden van de zij-instromers in het basisonderwijs.