Categorieën
Nieuws

Platform Naar Inclusiever Onderwijs – Utrecht ontwikkelregio 

In de vorige nieuwsbrief kondigden we het al aan: de Week van Inclusief Onderwijs | Gewoon meedoen!. In verschillende online sessie werd belicht waar we met de invoering van inclusief onderwijs staan, wat er nog  nodig is en welke volgende stappen scholen, swv’en en beleidsmakers kunnen zetten.

Alle sessies kan je terugkijken
  
Het afsluitende programma op 10 februari ging over het samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs. Deze sessie werd geopend door Ufuk Kahya, wethouder van onder meer onderwijs, jeugdbeleid en inclusie van de gemeente Den Bosch. Daarna presenteerden enkele koppels van gemeenten en samenwerkingsverbanden (po en vo) die voorop lopen in het werken aan inclusiever onderwijs hun bevindingen over hoe zij als voorloperregio’s succesvol samenwerken aan meer inclusie, vanuit een gedeelde visie. Zo vertelden Bas Martens, manager onderwijs van de gemeente Utrecht, en Jetta Spaanenburg wat meer over hoe wij in Utrecht samen werken aan een open en inclusieve stad. 
  
Vervolgens werd de handreiking Samen werken voor Inclusiever Onderwijs overhandigd aan Ingrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG, en Martijn Sanders, directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van OCW. Deze handreiking omvat een ontwikkelagenda voor de bestuurlijke samenwerking onderwijs-gemeenten bij het werken aan inclusie, samengesteld op basis van ervaringen in negen voorloperregio’s. Met deze handreiking kunnen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio goede randvoorwaarden creëren bij het realiseren van inclusiever onderwijs. 

De jaarlijkse conferentie van het Platform vindt dit jaar plaats op 14 juni in ’t Spant in Bussum. Onder het motto ‘Inclusiever in de praktijk’ gaat extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. De dag richt zich op de actualiteit, ook in de context van de OCW werkagenda, en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio. Ook SWV Utrecht PO zal als één van de ontwikkelregio’s weer een sessie verzorgen, deze keer samen met SWV Driegang met als thema: ‘De leerkracht doet ertoe. #inclusieDOEN’. Lees hier meer en schrijf je in.