Overstap van PO naar VO

Het Utrechtse samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs is Sterk VO. De samenwerking van het SWV Utrecht PO met Sterk VO is onder andere gericht op de overstap die leerlingen van groep 8 jaarlijks maken naar het voortgezet onderwijs.

In de POVO-procedure staat de werkwijze rondom deze overstap beschreven. Het Loket Passend Onderwijs van Sterk VO ondersteunt scholen bij vragen over deze keuze. Ook is er regelmatig overleg tussen het SWV Utrecht PO en Sterk VO in het kader van de doorgaande lijn in onderwijs en zorg.

Voor de meest actuele en belangrijke informatie over de overstap van PO naar VO verwijzen we jullie naar de website van Naar het VO.