Categorieën
Nieuws

Ontwikkelochtend SWV 31 mei

Op maandag 31 mei hadden de consulenten tijdens onze ontwikkelochtend dit keer in twee rondes een keuze uit drie workshops. De online ontwikkelochtenden vragen om voldoende dynamiek en een wandelpauze en dat kon in dit programma goed gerealiseerd worden.

De eerste ronde draaide om het vergaren van nieuwe kennis en inzichten en daar konden de consulenten kiezen uit Kansengelijkheid, Groepsdynamiek en Positive Behaviour Support (PBS). De workshop over Kansengelijkheid werd geleid door twee medewerkers vanuit het Stadsnetwerk Gelijke Kansen, de workshop over Groepsdynamiek werd geleid door onderwijspsycholoog Hanneke Visser en de workshop over PBS werd geleid door vier collega’s van ons SWV die een PBS-opleiding hebben gevolgd.

De tweede ronde draaide om het delen met elkaar door gesprekken te voeren onder begeleiding van gespreksleiders. Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd heeft het gesprek gevoerd over Kansengelijkheid en wat onze consulenten hierin kunnen betekenen, adviseur en trainer Marian Timmermans heeft aan de hand van de PRO-driehoek (persoon – rol – organisatie) een gesprek geleid over de verschillende rollen van de consulent en onderwijspsycholoog Hanneke Visser heeft een gesprek geleid over arrangeren in relatie tot de weg naar inclusiever onderwijs.