Categorieën
Nieuws

Ontwikkelochtend consulenten 6 december

Op 6 december j.l. stond er een ontwikkelochtend op het programma voor de consulenten van het SWV. Het werd een online programma in samenwerking met de bovenburen op de Churchilllaan: het Nederlands Jeugdinstituut. Het thema van de ochtend was welbevinden van kinderen, waarbij onder andere de impact van corona, de prestatiedruk in de Nederlandse maatschappij en bronnen van veerkracht voorbijgekomen zijn. Na de plenaire opening, die verzorgd werd door Jetta en door Chaja Deen van het NJi, werd de preventiematrix geïntroduceerd: een hulpmiddel om inzicht, overzicht en samenhang te krijgen in preventief jeugdaanbod. Tot slot gingen de consulenten in groepen uiteen voor een verdiepend gesprek, een praktisch gesprek over de preventiematrix of om aan de slag te gaan met een fictieve casus. Een inspirerende ochtend over een zeer actueel thema, waar we op door zullen gaan tijdens het Stedelijk IB Netwerk van 3 februari a.s..