Categorieën
Nieuws

Onderwijs & jeugdhulp | Vleuten Versterkt

Op 22 september was de kick-off van Vleuten Versterkt, een project waaraan het swv deelneemt. Het doel van Vleuten Versterkt is om een aanpak te ontwikkelen op het thema prestatiedruk. Het is van belang zicht te krijgen op de mogelijke knoppen waar mensen, die in de wijk wonen en werken, aan kunnen draaien om prestatiedruk tegen te gaan. In de kick-off is het gesprek gevoerd over de verschillende invalhoeken rondom prestatiedruk.

De inzichten – die je hieronder kunt downloaden als PDF – worden gebruikt voor het vervolg. In een volgende sessie wordt ingegaan op de sociale kaart van Vleuten om voorzieningen en bestaande initiatieven in kaart te brengen. Het doel is om voort te bouwen op wat er al is en bestaande voorzieningen en initiatieven waar nodig te versterken en (opnieuw) onder de aandacht te brengen.