Categorieën
Nieuws

Vragenlijst over kinderen met een ouder in detentie

Omzien naar kinderen met een vader of moeder in de gevangenis

Zo’n 25.000 kinderen missen in Nederland hun vader of moeder door detentie. Dat zijn gemiddeld drie kinderen op een school. Door vooroordelen en onzekerheden blijven deze kinderen vaak (te lang) buiten beeld met nadelige gevolgen voor hun ontwikkeling. Schooluitval en ingrijpende jeugdervaringen komen veel vaker voor bij deze groep kinderen en hun gedetineerde ouder. Het wegnemen van stigma blijkt een gunstig effect te hebben op het reduceren van risico’s op intergenerationele overdracht. Toch is er geen gebundelde informatie over detentie en over hoe met kinderen (en ouders) hierover in gesprek te gaan. 

Expertisecentrum K I N D nodigt onderwijsprofessionals uit om deze vragenlijst in te vullen. Wat denk je dat nodig is voor kinderen met een ouder in detentie? Ook zonder ervaring met deze kinderen op school is het invullen van grote meerwaarde. De input wordt verwerkt in een ‘gouden gids’, die aansluit bij vragen en wensen van ouders en onderwijsprofessionals.  

De vragenlijst, van ongeveer 10 minuten, maakt deel uit van het project ‘Mantel van Zorg, omzien naar een kind met een gedetineerde ouder’, met als doel dat ouder en leerkracht onzekerheid en stigma weten te reduceren en de kinderen kunnen omgeven met goede zorg. Het project is in februari 2022 gestart met steun van het VSBfonds en Stichting Kinderpostzegels. 

Expertisecentrum K I N D is het nationale kenniscentrum voor kinderen met een gedetineerde ouder en hun sociaal netwerk. Het is een uniek loket in Nederland, waar zowel professional als familie terecht kan met vragen over kinderen met een ouder in detentie. K I N D heeft als missie om kinderen met een gedetineerde ouder te zien, te horen en te begrijpen. Het Expertisecentrum gelooft dat herstel van de band tussen kind, (ex-)gedetineerde ouder en het sociale netwerk bijdraagt aan de levenskwaliteit van een kind. K I N D werkt herstelgericht door te kijken naar wat goed gaat en te luisteren naar betrokkenen wat beter kan. De belangen en behoeften van de kinderen staan steeds centraal. K I N D is ook een netwerkorganisatie die kinderen met een gedetineerde ouder en hun sociale netwerk (waaronder familie en professionals uit onderwijs, (jeugd)zorg – en veiligheidsdomein) informeert en adviseert.