Categorieën
Nieuws

Nieuwe samenstelling TLC

De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het SWV Utrecht PO kent op een onafhankelijke, transparante wijze een toelaatbaarheidsverklaring toe. De toekenning vindt plaats op basis van een match tussen de onderwijsbehoeften van de leerling enerzijds en een passend ondersteuningsaanbod door de s(b)o school anderzijds. De TLC beoordeelt het dossier, waaronder het eerste en het tweede deskundigenadvies.

De TLC bestaat uit Judith Leeuwenkuijl, Kim Jansen, Marieke Bos, Seline Roelofsen, Minke Hiensch en Nanne Middelburg. De TLC voert wekelijks overleg met elkaar.

Seline Roelofsen, Minke Hiensch en Nanne Middelburg zijn werkzaam voor het samenwerkingsverband voor het VO: Sterk VO. Het SWV Utrecht PO en Sterk VO willen de samenwerking versterken en de werkwijze van beide organisaties op elkaar afstemmen, ten behoeve van een vloeiende overgang van de leerlingen die de overstap maken van PO naar VO.