Categorieën
Nieuws

Nieuwe naam: Werkgroep Verbinding regulier – speciaal

De werkgroep s(b)o Dekkend Aanbod is 16 september weer van start gegaan. De werkgroep is voor de zomervakantie versterkt door twee directeuren uit het regulier onderwijs: Jolanda Snoek van de Lukasschool en Malouk Schopman van de Maaspleinschool. Met deze aanvulling wil de werkgroep zich het komende schooljaar expliciet gaan richten op ambities uit de werkagenda die gaan over de samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs. Om die reden is ervoor gekozen de naam van de werkgroep te veranderen naar Werkgroep Verbinding regulier – speciaal.

De werkgroep heeft op het Stedelijk IB Netwerk op 28 september jl een workshop gegeven over de werkagenda en specifiek over het overstaparrangement. Twee dagen later, op 30 september, is in een kleinere groep gebrainstormd over een viertal stellingen in de vergadering van de beleidsgroep van het SWV. In het komende schooljaar zal de werkgroep actief met de werkagenda aan de slag gaan om de verbinding tussen regulier en speciaal te versterken!