Categorieën
Nieuws

Nieuw ondersteuningsplan

We zijn meer dan blij met alle input die we hebben gekregen en met het uiteindelijke resultaat. Dit Ondersteuningsplan is een belangrijk plan omdat we hierin altijd kunt terugblikken op het waarom van ons verhaal, wat we doen om ons verhaal waar te maken en hoe we dat (gaan) doen met elkaar. Een simpel, aansprekend verhaal met merkbare en meetbare resultaten voor iedereen. In toon een ambitieus en tegelijkertijd realistisch verhaal dat kort maar krachtig is beschreven. Met dit plan dragen we bij aan het versterken van Passend Onderwijs, het verbinden van partners en de moed om te vernieuwen!

In de totstandkoming van het Ondersteuningsplan hebben we mooie feedback mogen ontvangen:

‘Mooi plan, toekomstgericht, kort en bondig geschreven, helder verwoord en duidelijk leesbaar. Fijn om te midden van alle veranderingen in de stad een duidelijk en ambitieus plan te hebben.’

Beleidsgroep SWV Utrecht PO

‘We zien een meerwaarde in de ambitieuze doelen en onderschrijven het belang van de gekozen speerpunten.’

Bestuur SWV Utrecht PO

‘Mooi dat het ‘zijn’ van het SWV telkens terugkomt en de inhoud is herkenbaar – er is goed geluisterd naar de praktijk.’

OPR SWV Utrecht PO

‘Complimenten voor de lay out, leesbaarheid en de compactheid van het ondersteuningsplan. Wij herkennen de tekstuele vertaling van dat waar we met elkaar in de praktijk dagelijks aan werken om ervoor te zorgen dat er sprake is van een goede aansluiting tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd in de missie, de visie en het motto. De werkwijze waarbij er vanuit acht speerpunten langs drie ambities omschreven wordt waar wat jullie betreft de komende vier jaar de aandacht naar uit moet gaan, sluit aan bij de koers die we samen varen.’

OOGO

Nu hebben we het plan bij de Inspectie ingediend en zijn we verheugd het met iedereen te delen: ons verhaal, de bedoeling, de speerpunten, de gestelde ambities en het ‘gewoon doen wat nodig is’.