Categorieën
Nieuws

Mooi voorbeeld uit het veld | Samenwerking met de Onderwijsbegeleiders

We nemen jullie mee naar een gesprek op de Aboe Daoed met Zahide en Samira (IB’ers), Jantiene Treurniet (onderwijsbegeleider ZML-expertise) en Anoeska van Marle (consulent swv). 

In voorgaande gesprekken, met de consulenten van TPO1, is duidelijk geworden dat op de Aboe Daoed meerdere kinderen zijn met een ontwikkelingsachterstand. In eerste instantie werd het swv betrokken om op kindniveau mee te denken. De Aboe Daoed is gemotiveerd om deze kinderen binnen de school te houden. Deze motivatie wordt versterkt door de betekenis die de Aboe Daoed heeft voor ouders die bewust voor het Islamitisch onderwijs hebben gekozen. 

In het gesprek geven Zahide en Samira aan wat zij met de begeleiding van Jantiene willen bereiken: 

  • Dat elk kind gelukkig is op school
  • Kinderen met een IQ van 70-85 proberen vast te houden
  • Dat het systeem van eigen leerlijnen goed staat en leerkrachten niet worden overbelast
  • Er komt meer duidelijkheid: Wie doet wat in het OPP
  • Er is groei in de acceptatie bij ouders doordat meer duidelijk wordt hoe de school (IB en leerkrachten) ouders goed meenemen in het proces.

Om deze doelen te bereiken ondersteunt Jantiene, vanuit een clusterarrangement, met het vormgeven van een eigen leerlijn voor kinderen in de groepen 5 en 6. Zahide en Samira geven aan dat ze de ambitie hebben om in de toekomst ook de eigen leerlijnen vorm te kunnen geven in de groepen 3/4 en 7/8, als het lukt vanuit een sterke basis. Wat een mooie ambities! 

Op deze manier zet de school een mooie stap richting inclusiever onderwijs en we inspireren andere scholen graag in hoe je aanbod kunt creëren om leerlingen met een leer- en ontwikkelingsachterstand passend aanbod te geven binnen de school. Op het Stedelijk IB Netwerk van dinsdag 4 oktober a.s. vertellen we jullie hier graag meer over.

Zahide en Samira in gesprek met Jantiene en Anoeska