Met elkaar zorg op maat bieden

Carolien van den Broek is gezinswerker bij Lokalis Buurtteams.

‘Buurtteams is er voor iedereen met een ondersteuningsvraag over zaken als wonen, onderwijs, financiën en opvoeding. Ik werk als gezinswerker in het Buurtteam Hoograven. Een mooie baan in een diverse en uitdagende wijk. Ik ondersteun gezinnen om (opnieuw) mee te doen aan de maatschappij en heb daarbij veel ruimte voor een eigen invulling.’ 

‘Ik kijk binnen een gezin altijd eerst wat ik zelf kan doen en als het nodig is, schakel ik specialistische hulp in. Ik ben onder meer de vaste contactpersoon voor obs de Hoge Raven. Daar houd ik elke vrijdagmorgen een soort spreekuur voor leerkrachten en ouders.’

‘Soms zijn de vragen simpel en kan ik leerkrachten en ouders met eenvoudige tips verder helpen. Maar het komt ook voor dat de vraag lastiger of meer complex is en dan komen we met z’n allen bij elkaar: de leerkracht, de intern begeleider, de ouders, de consulent van het samenwerkingsverband en ik.’  

‘Dan bespreken we samen wat er speelt bij het kind, waar dat zich vooral manifesteert,  bijvoorbeeld thuis of op school en gaan we met elkaar op zoek naar de oorzaak en de oplossing. Ouders ervaren nog weleens een drempel om aan te schuiven. Ik zorg dan dat ik ze duidelijk uitleg wat het samenwerkingsverband is en doet en wat ze voor hun kind kan betekenen. Daarmee trek ik ze eigenlijk altijd over de streep.’    

‘Op deze wijze werken we al een jaar of 5 samen waarbij in de afgelopen 2 jaar onze rollen steeds duidelijker en de lijnen steeds korter zijn geworden. Daardoor kunnen we snel in actie komen en daadwerkelijk zorg op maat bieden. We weten wat we aan elkaar hebben en waar ieders expertise ligt en daarmee kunnen we duidelijke afspraken maken over wie wat doet. Het is een fijne en duurzame manier van werken die zorgt voor resultaat en continuïteit.’