Categorieën
Nieuws

Mentale gezondheid bij jeugd

Door het gebruik van verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid bij jeugd is het lastig om tot een eenduidig beeld van de mentale gezondheid van jongeren te komen. Als stap richting meer eenduidigheid heeft het Trimbos-instituut samen met het RIVM (de kenmerken van) het concept ‘mentale gezondheid bij jeugd’ in kaart gebracht met een diverse groep deelnemers – waaronder jongeren en zorg- en onderwijsprofessionals. Ook het SWV participeerde in het group concept mapping.

Het gebied ‘persoonlijk’ wordt door de deelnemers het meest belangrijk gevonden en omvat de thema’s ‘positief in het leven’, ‘eigenwaarde, ‘zingeving’ en ‘mastery–mentale vaardigheden’. Dit onderzoek kan hopelijk helpen om meer regie en samenhang te brengen in het soms versnipperde ondersteuningsaanbod om te komen tot een landelijke of regionale aanpak waarin een sluitend integraal aanbod van goed ontwikkelde en geteste programma’s breed beschikbaar wordt gemaakt.