Categorieën
Nieuws

Leven en werken met het coronavirus

Vijf vragen over weer terug naar school of opvang in coronatijd

Laatste actualisatie: 21 augustus 2020

De scholen beginnen weer. Misschien heb je als jongere, ouder of professional vragen over de start van school in coronatijd. Vijf veel gestelde vragen lees je hier.

Op vakantie geweest in een land met oranje of rood reisadvies… en nu?

Er is een kans dat je het coronavirus hebt opgelopen op vakantie. Daarom is het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Voor wie geldt dit wel en niet?

  • Jonge kinderen van 0-4 jaar: Als voorzorgsmaatregel blijven deze kinderen 10 dagen thuis en gaan niet naar de opvang. Dit omdat er frequent en intensief contact is tussen medewerkers van de opvang en de kinderen tijdens de verzorging, voeding en knuffelen. Ouders blijven ook thuis.  Meer informatie hierover vind je op BoINK.info.
  • Kinderen op de basisschool: Geen klachten? Dan mag je naar school en de buitenschoolse opvang en hoef je niet in quarantaine na de vakantie. Voor ouders geldt wel het dringende advies om 10 dagen thuis te blijven. En dus kunnen deze kinderen niet door hun ouders naar school worden gebracht. Vraag aan buren, familie, vrienden of ouders van vriendjes of vriendinnetjes of zij de kinderen kunnen brengen en ophalen als dit nodig is. Meer informatie hierover vind je op BoINK.info
  • Jongeren op het voortgezet onderwijs: Blijf 10 dagen thuis. Overleg met je mentor en/of school over hoe je de die dagen bijblijft en wat mogelijk is met onderwijs op afstand. Er is afgesproken dat leerplicht niet handhaaft bij verzuim van jongeren in het voortgezet onderwijs als zij 10 dagen in thuisquarantaine moeten.
  • Ouders en andere opvoeders: Het dringend advies is 10 dagen thuis te blijven.
  • Medewerkers van school en opvang: Het dringend advies is 10 dagen thuis te blijven.

Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl.

Moet ik een mondkapje dragen op school?

Iedere school maakt hier eigen beleid op. Zo heeft een aantal scholen in Nederland het dragen van een mondkapje verplicht gesteld.

Dit is echter geen overheidsmaatregel. De overheid heeft het dragen van een mondkapje in Nederland alleen verplicht gesteld in het openbaar vervoer en op sommige plaatsen, waar hier vanwege de drukte voor is gekozen. Er is volgens het RIVM beperkt wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van niet-medische mondkapjes. Het is belangrijker je aan de basisregels te houden.

Iemand die het fijner vindt om wel een mondkapje te dragen, mag dit natuurlijk doen. Let wel op dat je je ook dan aan de basisregels houdt.

Lees meer over mondkapjes en het gebruik ervan op de site van Rijksoverheid.

Wat doen scholen en opvang om te ventileren?

Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, als corona, te verkleinen. De onderwijsraden hebben voor scholen de handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen opgesteld.

Veel scholen en opvangcentra hebben al onderzocht hoe het met de ventilatie in hun gebouwen gesteld is. Ze hebben het advies gekregen om regelmatig 15 à 20 minuten deuren en ramen tegenover elkaar open te zetten. Ook vermijden zij luchtstromen van persoon naar persoon door bijvoorbeeld ventilatoren. Ook gaan scholen en opvangcentra na of de ruimtes die ze voor activiteiten zoals gymles gebruiken daar wel voor bedoeld zijn. En ze kijken na of de luchtverversing hierop is afgestemd.

Als scholen en opvangcentra twijfelen of de ventilatie aan alle eisen voldoet, worden zij geadviseerd de GGD in te schakelen.

Maak je je als kind, ouder of medewerker van school of opvang zorgen? Bespreek deze dan met de leiding van de school of opvang.

Wat als je het weer starten op school of opvang spannend vindt?

Terug naar school na de zomervakantie, dat is voor de meeste kinderen, ouders en medewerkers altijd leuk en ook een beetje spannend. Maar dit jaar extra vanwege het coronavirus en de steeds veranderende maatregelen. Hier moeten we allemaal mee leren omgaan. Gevoelens, spanning en onzekerheid mogen er zijn. Bespreek dit met anderen.

Als ouder en professional is het daarnaast belangrijk aandacht te hebben voor de gevoelens van kinderen en jongeren over het teruggaan naar school en opvang. Wat zijn de zorgen en welke oplossingen kunnen jullie samen bedenken om deze zorgen weg te nemen? Kinderen kunnen over het algemeen goed omgaan met verandering. Het is wel fijn om het hier van tevoren met elkaar over te hebben, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan.

Risicogroep

Zit een kind, jongere, ouder of medewerker van school of opvang in een risicogroep? Ook dan is het gesprek met elkaar erg belangrijk. Oordeel niet en probeer elkaar niet te overtuigen. Luister naar waar de zorgen van de ander zitten en houd het belang van het kind of de jongere voorop.

Tips voor ouders lees je op de pagina Weer naar school en kinderopvang en tips over praten met kinderen lees je op de pagina Praten met kinderen over het coronavirus.

Wat zijn de regels op school of opvang na de zomervakantie?

Teruggaan naar school of opvang gaat misschien net even anders. Er zullen regels gelden om afstand te houden, ventilatie te bevorderen en hygiënemaatregelen na te komen. Per school en opvang wordt dit anders vormgegeven en hier wordt met betrokkenen over gecommuniceerd. Neem bij vragen contact op met de school of opvang.

Met betrekking tot afstand houden gelden verschillende regels:

  • Kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs: Kinderen hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Volwassenen houden onderling wel afstand tot elkaar.
  • Voortgezet (speciaal) onderwijs: Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden tot elkaar, maar wel ten opzichte van volwassenen. Volwassenen houden onderling ook afstand tot elkaar.
  • Vervolgopleidingen: Iedereen moet anderhalve meter afstand houden tot elkaar.

Meer informatie over de maatregelen is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Bron: https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Vijf-vragen-over-weer-terug-naar-school-in-coronatijd