Kijken waar een kind op floreert

Annet Swieringa is intern begeleider op de Nieuwe Regentesseschool

‘Vroeger spraken we niet altijd met iedereen of met iedereen apart wanneer er iets was met een leerling. Met de invoering van het startgesprek is het mogelijk om snel en direct met alle betrokken aan tafel te zitten: de leerkracht, de ouders, iemand van het buurtteam en een consulent van het samenwerkingsverband. Als intern begeleider neem ik, in overleg met de ouders, daarvoor het initiatief wanneer ik zie dat een leerling vastloopt of dreigt te lopen.’

‘Met elkaar delen we onze zorgen en bespreken we op alle fronten hoe het met het kind gaat. Zowel op school als thuis. Daarbij is wederzijdse openheid en vertrouwen wezenlijk. Want als er iets wringt of wordt achtergehouden, zit dat ook in de weg om het kind verder te helpen.’  

‘Als intern begeleider breng ik de mensen bij elkaar, begeleid ik het proces en zorg dat iedereen zijn of haar rol pakt en de afspraken nakomt. Daarnaast zorg ik dat de leerkracht een handelingsplan maakt en dat dit wordt gedeeld en geborgd binnen de school. Ik werk altijd samen met een aantal vaste consulenten van het samenwerkingsverband. Die kennen de school, weten hoe wij werken en wat er allemaal mogelijk is. Dat werkt heel prettig.’ 

‘Het is ontzettend belangrijk om iedereen vanaf het eerste moment mee te nemen in het proces en dat geldt zeker voor de ouders. Het is hun kind! Als je dat niet doet, loop je de kans dat later de hakken in het zand gaan. Want de ouders zien aanvankelijk alleen hun kind: hoezo heeft hij of zij probleemgedrag?’

‘Het kind staat altijd voorop en zijn of haar gedrag heeft altijd een oorzaak. Daarom spreek ik ook liever niet over het gedrag als probleem. Aan ons de taak om samen op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaken van dat gedrag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Je moet kinderen niet afschrijven maar een kans bieden. Dat betekent kijken naar wat ze nodig hebben en waar ze op floreren. Daar ga ik voor.’