Categorieën
Nieuws

Kick Off Vleuten Versterkt

Vanuit de aanvragen die we als consulent uit de wijk Vleuten krijgen, lees en hoor je dat jongeren te maken hebben met onzekerheid en stress. De oorzaak zoeken we voor een deel in de complexe prestatiemaatschappij. Jongeren hebben van zichzelf hoge verwachtingen en merken tegelijk dat er ook hoge eisen gesteld worden door hun ouders, school, andere volwassenen en de maatschappij. Samenvattend noemen we dit prestatiedruk. We weten dat deze – vaak goed bedoelde – druk kan leiden tot onbedoelde stress bij jongeren. We zijn op zoek naar hoe we hier in de wijk iets aan kunnen veranderen. Helpt het als we ons allemaal anders gaan gedragen?  Of anders gaan werken? We willen beginnen in Vleuten. Daarom heet deze aanpak om hierop te gaan samen werken “Vleuten Versterkt”.

Lokalis en Garage2020, gaan samen met jongeren, ouders, vrijwilligers en professionals kijken naar hoe prestatiedruk nu werkt. Ook vanuit het swv zijn we actief betrokken bij deze aanpak. Dit gaan we doen met een onderzoek in de praktijk. De start daarvan is de kick-off. De bijeenkomst is digitaal en vindt plaats op donderdag 22 september van 19:30 tot 21:30. Je meldt je aan via deze link Kick-off Vleuten Versterkt. Toegang is gratis.