Categorieën
Nieuws

Kernpartneraanpak

In Utrecht willen we dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien en de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Dit is niet voor alle kinderen in onze stad vanzelfsprekend. Daarbij heeft de Coronapandemie nog een extra beroep gedaan op de draagkracht van deze kinderen en hun gezinnen. We hebben elkaar in veel verbanden de afgelopen periode gesproken over de vraagstukken en uitdagingen die we daarin tegenkomen (kernpartneroverleggen, Jeugd en Onderwijs 030, MAO,….etc). In Utrecht hebben we een goede infrastructuur staan met een nauwe samenwerking van de 3 sporen. Met de komst van KoosUtrecht, Spoor030 en Yeph hebben we een grote stap gezet in de verdere vereenvoudiging van het zorg- en ondersteuningslandschap.

De komende jaren willen we verder investeren in het versterken van de veerkracht van kinderen en gezinnen en hulp op maat en dichtbij organiseren. De afgelopen periode zijn er al veel stappen gezet op het gebied van samenwerking in de wijken, met scholen, versterken van de sociale basis en doorontwikkeling van de kernpartneraanpak. De komende periode willen we, samen met de onderwijspartners, een extra impuls aan deze ontwikkeling geven door met elkaar het verder versterken van de kernpartneraanpak op het primair onderwijs en de aansluiting met de sociale basis en de aanvullende zorg. Suzanne Verdoold en Suzanne van Wakeren zullen het komende schooljaar de JGZ, het onderwijs en de andere kernpartners hierbij ondersteunen. Zij zullen vooral gaan investeren in het verstevigen van de kernpartneraanpak op het primair onderwijs, met de JGZ als vooruitgeschoven post en in verbinding met de sociale basis en de specialistische jeugdhulp. Beide Suzannes zijn geen vreemden in het Utrechtse zorglandschap. Suzanne Verdoold is als kwartiermaker van de Extr@ teams nauw betrokken geweest in de grote stap die de aanvullende zorg heeft gemaakt richting de wijken, Suzanne van Wakeren heeft als beleidsadviseur bij het samenwerkingsverband PO uitgebreide ervaring in het Utrechtse onderwijs- en jeugdhulpveld.

De komende periode zullen de Suzannes, samen met jullie, de opdracht hoe te komen tot de volgende stap in de Utrechtse kernpartneraanpak vormgeven.

Wij kijken er in ieder geval erg naar uit om deze volgende stap te gaan zetten voor onze Utrechtse kinderen, gezinnen en jongeren!

Jetta Spaanenburg (SWV Utrecht PO), Lisette Jongbloets (JGZ, gemeente Utrecht) en Bianca Kingma (Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Utrecht)