Categorieën
Nieuws

Kernpartneraanpak

Op alle scholen vinden de komende periode de kernpartneroverleggen weer plaats. Graag attenderen wij jullie op het Agendaformat dat jullie voor deze overleggen kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat dit format als leidraad in de gesprekken gebruikt worden. De kernpartners zijn hiervan op de hoogte.
Download hieronder het agendaformat.