Categorieën
Nieuws

Kennis delen | Terugblik Lerende Netwerken

In mei organiseerden we de tweede reeks lerende netwerken dit schooljaar, deze keer weer met een wijkgericht thema. Zo werd in TPO1 gesproken over ouders met (een vermoeden van) een licht verstandelijke beperking of beperkt functioneren. Jeugdhulppartners vanuit het buurtteam en Spoor030 hebben hier een presentatie over gegeven.

In TPO2 ging het over systemisch werken in de klas, eveneens met een rol voor het buurtteam. Ook heeft een gastspreker vanuit een collega samenwerkingsverband mooie en praktische voorbeelden gedeeld over systemisch werken in de klas.

In TPO3 was het thema samenwerken in de wijk met een hoge opkomst op de Olijfboom. We voerden mooie gesprekken over hoe elkaar als partners te vinden in de wijk, hoe elkaar te versterken vanuit aanvullende expertise en hoe elkaar in positie te helpen, zodat we met elkaar het beste kunnen doen voor het kind en het gezin.

Bij TPO4 sloot het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) aan over sociaal cultureel kapitaal. Zij combineerden theorie met praktijk en er kwam veel interactie op gang. Er werd ook gesproken over de mogelijkheden binnen het voorveld en hoe Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd hier een rol in kan spelen.

In TPO5 heeft De Krullevaar gedeeld hoe de school werkt met talentontwikkeling vanuit het gedachtegoed van Luk Dewulf. Ook had buurtteam daar een bijdrage over Vleuten Versterkt en deelde leerplicht informatie over de variawetgeving.

Wederom mooie en waardevolle bijeenkomsten met inbreng vanuit veel (kern)partners en scholen.