Categorieën
Nieuws

Inhoudelijk jaarplan 2023

Het ondersteuningsplan 2020-2024 is het strategisch plan van het SWV Utrecht PO voor 4 jaar. Hierin beschrijven we onze werkwijze en ambities vanuit 8 speerpunten. Dit werken we jaarlijks uit in een inhoudelijk jaarplan, waarin je leest hoe we dat jaar aan de slag gaan met de ambities en welke resultaten dit oplevert. Hiermee houden we ons ondersteuningsplan actueel en levend. Ieder kwartaal evalueren we de voortgang van het inhoudelijk jaarplan en delen de resultaten met de leden van de ALV van het swv.