Met kritische vrienden bouwen aan goed onderwijs

Met kritische vrienden bouwen aan goed onderwijs   

Nelleke Brouwer is directeur van OBS Overvecht

‘Ik beschouw de consulenten van het samenwerkingsverband als critical friends. We vinden  elkaar makkelijk, ze hebben veel expertise in huis en ze kennen onze school en cultuur goed. Samen met hen, en met de andere partners, kijken we wat een kind nodig heeft en wat daarbij de volgende stappen kunnen zijn. En tijdens die stappen verzorgen de consulenten een stuk advies, begeleiding en uitvoering.’

‘Tegelijkertijd benoemen ze ook onze blinde vlekken. Zo’n kritische vriendschap heeft wat mij betreft 2 kanten. Als school moet je eerlijk zijn over zaken die je moeilijk vindt of nog niet weet. Als samenwerkingsverband moet je kritisch (durven) zijn wanneer een school iets laat liggen of nog wat te leren heeft. Dat is soms best spannend. Samen zoeken we de grenzen op van onze samenwerking.’ 

‘We hebben 37 verschillende nationaliteiten op onze school en er is veel mobiliteit in de wijk. Het is dus best een uitdaging om het elke dag goed te doen. Ook hierin zijn de consulenten belangrijk. Onder meer in hun rol als onafhankelijke deskundigen die op school komen meekijken. Hun bijdragen zorgen onder meer voor begrip en draagvlak bij de ouders.’

‘We hebben met het samenwerkingsverband dit jaar een pilotproject gedaan in een, zeg maar nogal uitdagende kleuterklas. Samen hebben we bepaald wat er nodig is aan advies, expertise en begeleiding om deze groep soepel te laten doorstromen naar het reguliere basisonderwijs. En de missie is geslaagd want we hebben nu geen thuiszittende kleuters meer.’  

‘Als directeur heb ik een verbindende rol. Ik sta achter de leerkrachten en tegelijkertijd kan ik de school ook meer van bovenaf beschouwen. Daardoor wint de samenwerking met alle partners aan diepgang. Ik heb een prachtige baan. Als schoolteam en binnen het samenwerkingsverband bouwen we aan goed onderwijs en helpen de leerlingen stapsgewijs verder. Elke dag opnieuw.’