Handreikingen en DOE-kaarten voor scholen

Op deze pagina verzamelen we alle handreikingen en DOE-kaarten die we aanbieden aan scholen. Deze zijn ook op verschillende plekken op de website te vinden, met aanvullende informatie over de specifieke inhoud. We adviseren om altijd gebruik te maken van de handreikingen en DOE-kaarten op de website, zodat je voortdurend de meest actuele versie gebruikt.

HGW | STERKE BASIS

De Sterke basis is de basiskwaliteit die elke school biedt aan haar leerlingen. Een groot deel van de leerlingen ontwikkelt zich zoals verwacht en heeft geen extra ondersteuning nodig. 

De basisscholen binnen SWV Utrecht PO en hun schoolbesturen hebben uitgesproken dat zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de basisondersteuning in de stad, de Sterke basis. Lees hieronder meer over de visie op deze Sterke basis en de 25 afspraken hierover.

HGD – HGA | EXTRA ONDERSTEUNING

Een deel van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig. Ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning valt. Consulenten van SWV Utrecht PO helpen scholen en ouders deze extra ondersteuning te realiseren. SWV Utrecht PO stelt hiervoor een geldbedrag beschikbaar dat is afgestemd op de behoefte van de leerling. De school, de ouders en SWV Utrecht PO besluiten samen wie de extra ondersteuning uitvoert.  

TLV | SPECIALISTISCHE ONDERSTEUNING

Een klein deel van de leerlingen heeft meer nodig dan wat scholen bieden aan basisondersteuning en extra ondersteuning. Voor deze leerlingen zijn er scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Om toegang te krijgen tot deze scholen is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist. De TLV wordt afgegeven door SWV Utrecht PO.