Categorieën
Nieuws

Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs

Een verbeteraanpak in de context van vandaag met een toekomstagenda vanuit de maatschappelijke opdracht die we als samenleving hebben. Inclusiever onderwijs.
Ook zo’n groot ideaal als inclusie staat of valt met mensen. Mensen op scholen die bereid zijn om anders te kijken naar mogelijkheden. Alle partijen in het domein van onderwijs, zorg en jeugd die goed samenwerken om gewoon te doen wat nodig is voor ieder kind.
En een systeem dat hen daarbij ondersteunt.
Als veel mensen op veel plekken veel kleine stappen zetten, dan wordt inclusie steeds minder exclusief.
Dus op naar een wereld waarin ieder kind zichzelf mag zijn en erbij hoort.
Laten we vandaag al beginnen.
Jetta Spaanenburg

“Op veel plekken in het land zijn grote stappen gezet naar meer passend onderwijs voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Maar nog niet overal gaat het zoals we willen.
Met 25 maatregelen verbetert minister Slob passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren.”
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Klik hier om de informatieve video te zien over deze verbeteraanpak – die samen met de professionals en partijen uit het veld is opgesteld.

Download hieronder de kamerbrief over deze verbeteraanpak en de gehele beleidsnota.