Categorieën
Nieuws

Een sterke basis door krachtige samenwerking

Een sterke pedagogische basis is voorwaardelijk voor een goede start en een goede toekomst van iedere jeugdige. Hoe sterker die basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. Hoe kunnen we samen zorgen voor een sterke pedagogische basis? Door als professionals, beleidsmakers en bestuurders anders samen te werken. Dat bereiken we door ons werk met en voor jeugdigen anders te organiseren en door iedereen die met jeugdigen werkt, vanuit een brede pedagogische visie op te leiden. De kern: anders samenwerken door anders organiseren en anders opleiden.

Lees hieronder de volledige propositie, die tot stand gekomen is op initiatief van de VNG, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en BMK, in verbinding met de sectorraad GO, netwerk LPO en sectorraad samenwerkingsverbanden VO en in samenspraak met professionals, beleidsmakers en bestuurders.