Categorieën
Nieuws

Dyslexie in de keten

Utrecht krijgt een Poortwachter en een Dyslexie Advies Team

De gemeente heeft vanaf 2015 een jaarlijkse monitor laten uitvoeren naar het aantal leerlingen dat vanaf 2013 gebruik maakt van de vergoedingsregeling dyslexie. Hierbij wordt uitgegaan van een prevalentienorm van 3,6% leerlingen die gebruikmaken van de dyslexiebehandeling (Blomert, 2002, 2005). Uit deze monitor blijkt een stijging van het aantal leerlingen dat wordt aangemeld, maar geen diagnose EED kregen. Dit gegeven heeft vragen opgeroepen die betrekking hebben op de hele keten van zorg op gebied van dyslexie. Dit was de aanleiding voor de gemeente om samen met de schoolbesturen en het SWV Utrecht PO na te denken over mogelijke verklaringen en oplossingen voor deze toename. Dit heeft geleid tot een advies om een poortwachtersfunctie op te zetten en een Dyslexie Advies Team te organiseren.

Het doel van het Dyslexie Advies Team is bijdragen aan:

  • het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in Utrecht door onderlinge samenwerking en   afstemming van alle betrokken partijen
  • een effectieve inzet van beschikbare middelen voor EED-zorg op basis van een objectief en transparant proces

Het is de bedoeling om de Poortwachter en het Dyslexie Advies Team per 1 september 2021 operationeel te hebben. Op dit moment is de zoektocht gaande naar een externe partij die de poortwachtersrol op zich kan nemen en volgt er aan het einde van dit schooljaar nog een eerste bijeenkomst van het Dyslexie Advies Team.

De veranderingen hebben ook invloed op de werkwijze van de aanvragen en beoordelingen van de dyslexie dossiers. Download hieronder de memo voor aanvullende informatie. Daarbij, om iedereen mee te nemen in deze veranderende werkwijze worden op 2 en 7 september 2021 van 9.00 – 10.30 uur digitale informatiebijeenkomsten voor IB’ers en andere kernpartners georganiseerd. Je kunt je aanmelden voor één van deze informatiebijeenkomsten via dit formulier. Hopelijk tot dan!