Categorieën
Nieuws

Dyslexie Advies Team

Afgelopen september is het Dyslexie Advies Team (DAT) van start gegaan. Afgelopen week kwam het DAT weer samen. We hebben met elkaar kunnen vaststellen dat de weg naar de poortwachter goed gevonden wordt en dat de ervaringen positief zijn. Ook worden de leden van het DAT inmiddels door de scholen benaderd voor vragen en opmerkingen. Deze hebben we binnen het DAT besproken en er zijn de nodige lijnen uitgezet. Zo kan het DAT dus ook haar rol pakken. Goed om te noemen: binnen het DAT worden geen namen van scholen of aanbieders genoemd. We proberen passende oplossingen te vinden en deze zoveel mogelijk te generaliseren.

Er is ook uitgebreid gesproken over de nieuwe Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD) en het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB) 3.0. die op 1 januari 2022 van kracht worden. Dit heeft effect op de werkwijze van scholen.

Binnenkort komt er vanuit het DAT een memo met daarin meer informatie over de nieuwe BVRD en het PDDB 3.0. en verschillende handreikingen en richtlijnen die naar aanleiding van het verschijnen van de BVRD en PDDB 3.0 zijn bijgesteld.