Categorieën
Nieuws

Doorgaande Lijn | Team Jonge Kind | verbindingsgroep

We zijn blij te kunnen melden dat dit schooljaar een nieuwe verbindingsgroep is gestart. Naast de reeds bestaande groepen op De Klopvaart en Spoorzicht is er nu ook een verbindingsgroep op de Joannes XXIII. Kinderen die aangemeld zijn bij andere scholen in Overvecht, maar baat hebben bij deze specifieke ondersteuning, kunnen hier ook terecht. In de eerste week van het schooljaar werd er als aftrap een taart bezorgd op de Joannes XXIII. We wensen het team, de school, maar bovenal de kinderen een prettige en succesvolle start toe!

Daarnaast hebben we vorige week weer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor scholen die interesse hebben in het opzetten van een verbindingsgroep. Deze bijeenkomst werd zeer goed bezocht door verschillende scholen vanuit de hele stad.

Nu we vanuit het Team Jonge Kind sinds enige tijd ook arrangeren op voorscholen komt het voor dat er in gezamenlijk overleg met ouders en school besloten wordt om het arrangement voort te zetten bij de start in groep 1. De arrangementsuitvoerder gaat dan mee naar school en zorgt zo voor een doorgaande lijn in de ondersteuning. Het is dan wel belangrijk dat de intern begeleider van de school een nieuwe aanvraag doet in OT – en binnenkort TOP Dossier – en dat er binnen 6 weken na de start op school een OPP komt. De consulent van het Team Jonge Kind en de arrangementsbegeleider ondersteunen bij de aanvraag. Het is fijn om te merken dat deze doorgang van ondersteuning heel helpend blijkt. Zowel ouders als scholen zijn erg positief over deze manier van werken en de kinderen profiteren er zichtbaar van.