Categorieën
Nieuws

Doorgaande lijn PO – VO

In de samenwerking tussen SWV Utrecht PO en Sterk VO richten we ons in deze periode van het schooljaar op de inventarisatie van de groep 8 leerlingen. We willen graag tijdig inventariseren hoeveel leerlingen vanuit groep 8 (mogelijk) doorstromen naar vso of opdc. We doen dit omdat we ervoor willen zorgen dat de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op een goeie manier de overstap van PO naar VO kunnen maken. Daarnaast willen we zicht hebben op wat nodig is in deze en in kunnen spelen op het aantal te verwachten leerlingen voor deze vormen van vervolgonderwijs.

Een reminder van ons eerdere verzoek aan jullie: Meld in de week van 11 t/m 15 oktober a.s. jouw mogelijke leerling(en) aan via OT (Startgesprek) als je denkt aan doorstroom naar vso/opdc. Dit wanneer er nog geen betrokkenheid vanuit SWV Utrecht PO is. We willen er tijdig bij zijn om niet met elkaar voor verrassingen te komen staan!

Overigens merken we dat veel van jullie de weg naar de consulenten van het TPO ook voor vragen rondom de overstap PO naar VO weten te vinden en er startgesprekken rond dit onderwerp worden aangevraagd, heel fijn!