Categorieën
Nieuws

Doorgaande lijn PO-VO

In december stond de verdergaande inventarisatie van de groep 8 leerlingen met een ondersteuningsvraag centraal. Heel fijn te merken dat jullie startgesprekken hebben aangevraagd bij SWV Utrecht PO voor deze leerlingen, zodat wij op tijd betrokken zijn bij hulpvragen rondom de doorstroom naar het VO. Indien wenselijk legt de betrokken consulent contact met een begeleider passend onderwijs (bpo’er) van Sterk VO om tot beantwoording van de hulpvraag te komen. Het is mooi te zien dat eenieder elkaar steeds makkelijker weet te vinden. Soms is het zoeken, wie de juiste kennis en expertise heeft rondom een hulpvraag. Schroom niet om dan contact op te nemen met een consulent binnen het TPO waar jouw school staat, zodat de vraag niet blijft liggen.

De jaarlijkse doorstroomgesprekken met de sbo-scholen hebben afgelopen november plaatsgevonden. Een consulent van het SWV Utrecht PO heeft samen met een bpo’er van Sterk VO deze doorstroomgesprekken gevoerd. Dit waren nuttige gesprekken waarbij we merkten dat ervaringen en expertise vanuit beide samenwerkingsverbanden en de betreffende scholen elkaar goed aanvulden. Een aantal startgesprekken is naar aanleiding van deze doorstroomgesprekken georganiseerd. Wij hebben ruim voor de deadline van 17 december 2021 alle leerlingen in kaart kunnen brengen om de doorstroom van deze leerlingen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Hulde aan alle betrokkenen!

Heb je nog een vraag over de overstap PO-VO? Kijk dan eerst op www.naarhetvo.nl. Deze website is bedoeld voor leerkrachten en docenten die kinderen en ouders begeleiden bij deze overstap. Je kan hier alle benodigde informatie vinden als ook de agenda met alle belangrijke data. Zij versturen eveneens een nieuwsbrief met belangrijke informatie. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je eigen TPO.